Friday, 8 May 2015

Mchujo wa Wagombea wa Chama cha CUF waanza rasmi huko Zanzibar.

Mkurugenzi wa Uchaguzi wa Chama Cha Wananchi (CUF) Omar Ali Shehe akitangaza majina wagombea Ubunge na Uwakilishi walioingia katika 3 bora mbele ya waandishi wa habari Vuga Mjini Unguja**MKurugenzi wa Uchaguzi wa Chama Cha Wananchi (CUF) Omar Ali Shehe leo ametangaza majina wagombea nafasi za Ubunge na Uwakilishi walioingia kwenye tatu bora mbele ya waandishi wa habari Vuga Mjini Unguja. Orodha kamili bofya hapa tafadhali
MAJINA YALIYOPENDEKEZWA
WILAYA YA MJINI
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
MJI MKONGWE 1. MUHAMMAD IBRAHIM SANYA ISMAIL JUSSA LADHU
2. ALLY ABDULLAH ALLY SALEH
3. MOHAMMED NOUR MOHAMMED
JANG’OMBE 1. MOH’D ABDULRAHMAN MOHAMMED ALI HAJI MWADINI MUSSA
2. ABDALLA ALI ABDALLA SAID AMIR SALEH
3. MOH’D YUSSUF MAALIM HAJI AMEIR MUHUNZI
RAHALEO
1. KHALID RAJAB MGHANAH OMAR MUSSA MAKAME
2. SALUM ABDALLA SALUM JUMA MASSOUD JUMA
3. MWANA OMAR ISSA
KIKWAJUNI 1. SALUM MWALIM ALI KOMBO SHAIB
2. BAKAR HASSAN BAKAR
3. MOHAMMED KHALFAN SULTAN
CHUMBUNI 1. JUMA MOHAMMED JUMA MAULID SULEIMAN JUMA
2. ALI JUMA KHAMIS NASSOR ALI AMOUR
3. OMAR ALI KHAMIS MASHAVU BAKARI JUMA
K/MTIPURA 1. MASOUD FAKI MASOUD AMINA RASHID SALUM
2. ABDI SEIF HAMAD MAJALIWA JUMA SEIF
3. SULEIMAN MZEE SULEIMAN FADHIL ALI FADHIL
MAGOMENI 1. HASSAN KHAMIS HASSAN ZAINAB OMAR MZEE
2. AHMED KHAMIS HAMAD JUMA OTHMAN EL-SHIRAZY
3. ZUBEIR MAKAME MUSSA YUSSUF IDDRISA MUDU
MPENDAE 1. OMAR MOHAMMED OMAR RASHID HASSAN RASHID
2. SULEIMAN KHAMIS ALLY ALI HAMAD ALI
3. FAKIH ABDALLA PANDU MAHROUK ABDALLA SULEIMAN
AMANI 1 KHAMIS SILIMA AME KHAMIS RASHID ABEID
2. NASSOR JUMA SALIM MWAJUMA JUMA KOMBO
3. ZULEIKHA ALI JUMA
KWAHANI 1. KHAMIS MUSSA HAJI HASSAN JUMA HASSAN
VITI MAALUM 1. FAT-HIYA ZAHRAN SALIM FATMA ABDUL-HABIB FEREJI
2. MAUWA MOHAMMED MUSSA NUNUU SALIM RASHID
3. HALIMA HEMED ABDALLA RAHMA MOHAMMED IBRAHIM
WILAYA YA MAGHARIBI
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
MAGOGONI 1. SALUM MUSSA HAJI ABDILLAH JIHAD HASSAN
2. SALEH MOHAMMED SALEH SAID ABDULLAH JUMA
3. HAMAD ALI HAMAD MOH’D ALI AMOUR
BUBUBU 1. JUMA KHAMIS JUMA JUMA DUNI HAJI
2. RASHID SOUD KHAMIS ALI JUMA KHAMIS
3. KHAMIS KHAMIS AMEIR
MFENESINI 1. KHAMIS KHALFAN JUMA SALEH KHAMIS OMAR
2. HASSAN OTHMAN MAKAME SAADA SHAIB AHMADA
3. SALEH ABDALLAH KHALFAN
MTONI 1. ALI AME ALI NASSOR AHMED MAZRUI
2. AME KHAMIS AME MUSSA HAJI JADI
3. FAKI HAJI MAKAME
DOLE 1. KHAMIS MSABAHA MZEE HASNE ABDALLA ABEID
2. YUSSUF OMAR MUHINE
3. MOH’D ISSA SIMAI
DIMANI 1. KHALID SAID SULEIMAN MOH’D HASSHIM ISMAIL
2. SIBA ABDULKADIR AHMED ALI JUMA ALI
3. HEMED SAID NASSOR ABDULRAZAK KHATIB RAMADHAN
KIEMBE SAMAKI 1. MOHAMMED NASSOR MOHAMMED MANSOUR YUSSUF HIMID
2. ABDULMALIK HAJI JECHA
3. GHARIB SULEIMAN SALUM
M/KWEREKWE 1. HAMAD JUMA HAMAD USSI JUMA HASSAN
2. ALI SALIM KHAMIS RASHID SULEIMAN JUMA
3.
FUONI 1. MOHAMMED JUMA AMINIE SULEIMAN SIMAI PANDU
2. SHEIKH HAMAD SHEIKH SAID SALUM SAID
3.
VITI MAALUM 1. KHADIJA SALUM ALI ZAHRA ALI HAMAD
2. RAISA ABDALLA MUSSA LUTFIYA KASSIM JUMA
3. FATMA ALI YUSSUF HASSINA ALI MATTAR
WILAYA YA KASKAZINI ‘A’
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
NUNGWI 1. YUSSUF HAJI KHAMIS HASSAN JANI MASSOUD
2. JUMA NYANGE OMAR HAJI MWADINI MAKAME
3. VUAI AME OMAR HAJI MAULID MACHANO
MATEMWE 1. ALI MATI WADI AUSI FAKI KHAMIS
2. HASSAN CHUM SAUTI KAZIJA KHAMIS KONA
3. DUNIA HAJI PANDU NAHODHA KHAMIS HAJI
MKWAJUNI 1. KHAMIS MOH’D NASSOR HAJI KESS HAJI
2. MACHANO YUSSUF MACHANO DUNI MACHANO HAJI
3. ALI OMAR NAHODA HAJI FOUM HAMDU
CHAANI 1. KHATIB ALI JUMA JUMA KHAMIS JUMA
2. KHAMIS AMOUR VUAI
3.
TUMBATU 1. RASHID KHAMIS RASHID HASSAN KHAMIS JUMA
2. HAMAD ABUU HAMAD ZUBEIR BAKAR ALI
3. MTUMWA HAJI MAKAME MAKAME HAMAD MAKAME
VITI MAALUM 1. RAYA MOH’D NASSOR SEMENI HAJI JUMA
2. MIZA BAKAR HAJI KAZIJA KHAMIS KONA
3. MWAJUMA HASSAN KHAMIS SADA KHAMIS SALUM
KASKAZINI ‘B’
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
DONGE 1. SALUM KHAMIS MALIK SULEIMAN AHMED SULEIMAN
2. KOMBO MOH’D KOMBO
BUMBWINI 1. MOHAMMED AMOUR MOHAMMED MAJUTO PANDU KHAMIS
2. JUMA SILIMA JUMA ZAHRAN JUMA MSHAMBA
3. HAJI MAKAME AME MOH’D TWALIBU HAJI
KITOPE 1. MWINSHAHA SHEHE ABDALLA FATMA SEIF SAID
2. RASHID FADHIL MAKAME HASSAN KHATIB KHEIR
3. SALUM HAMZA MJANAHERI ABEID HAJI ABDALLA
VITI MAALUM 1. SHEMSA OMAR SULEIMAN PAVU JUMA ABDALLAH
2. ASHA KHAMIS HAJI ASHURA SHARIF ALI
3. SAUDA MAKAME KHATIB FARIDA SALUM KASSIM
WILAYA YA KATI
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
UZINI 1. ADAMU ALI WAZIRI MUSSA IDDI HAJI
2. ABDI MOH’D ADEYOUM HAMRANI NAIMU MEMBARI
3. RAJAB RAMADHAN MUSSA ASHA SIMAI ISSA
KOANI 1. SHAABAN IDDI AME KHAMIS MALIK KHAMIS
2. ALI MBARAKA SLEIMANI ALI ISSA ALI
3. KHALID JAFFAR MUSSA
CHWAKA 1. MTUMWENI ABDALLA ABDALLA ILYAS KHAMIS HAJI
2. ALI KHAMIS AME ARAFA SHAURI MJAKA
3. AMOUR RAMADHAN NASSOR
VITI MAALUM 1. FATMA MOH’D KOMBO MTUMWA KHEIR MBARKA
2. ASIYA MOH’D HAJI AISHA MOHAMED SAID
3. REHEMA MTUMWA MUSSA SALMA HUSEIN ZARALI
WILAYA YA KUSINI
JIMBO SN UBUNGE UWAKILISHI
MAKUNDUCHI 1. MOH’D KOMBO ALI ARAFA MUSSA ULEDI SULEIMAN
2. SIMAI AMEIR HAJI HIMIDI MAULIDI JUMA
3. ZAHOR TAMAL HASSAN HAROUB SIMBA SIMAI
MUYUNI 1. BASWIRA HASAN SULEIMAN SULEIMAN KADURA MUHIDINI
2. ASHA ABDU HAJI
3. MWANAHARUSI HAJI SUNNA
VITI MAALUM 1. BASWIRA HASSAN SULEIMAN ARAFA MUSSA ULEDI
2. MWANTANGA ABDALLA SHAKA ASHA ABDU HAJI
3. KIBIBI MBARAKA SALMINI
WILAYA YA WETE
JIMBO SN UBUNGE UWAKILISHI
WETE 1. MWADINI ABBAS JECHA DR. SULEIMAN ALI YUSSUF
2. MBAROUK SALIM ALI ASAA OTHMAN HAMAD
3. SEIF SALEH HAMAD ISS-HAKA ISMAIL SHARIF
OLE 1. RAJAB MBAROUK MOH’D HAMAD MASSOUD HAMAD
2. SULEIMAN KHALFAN SAID YUSSUF ABDI BAKAR
3. RASHID KHAMIS HAMAD YUSSUF MOH’D MUHUDHAR
GANDO 1. OTHMAN OMAR HAJI SAID ALI MBAROUK
2. KHALIFA SULEIMAN KHALIFA ALI YUSSUF ABDALLA
3. SULEIMAN SALIM SHUKURU KASSIM HAMAD NASSOR
MTAMBWE 1. SALIM MUSSA MJAKA HABIBU ALI MOHAMMED
2. KHALIFA MOHD ISSA MOH’D MASSOUD MARHOUN
3. SULEIMAN ALI SEIF SALIM ABDULLA HAMAD
KOJANI 1. SALIM YUSSUF MOHAMMED HAMAD MUSSA RASHID
2. HAMAD SALIM MAALIM HASSAN HAMAD OMAR
3. HAJI MUSSA HAJI SALIM BAKARI SALIM
VITI MAALUM 1. RIZIKI OMAR JUMA FARIDA AMOUR MOHAMMED
2. ZULFA MOH’D ALI MGENI HAMAD OTHMAN
3. ATTIYE SULEIMAN SALIM SHUWEHA MASSOUD OMAR
WILAYA YA MICHEWENI
JIMBO SN UBUNGE UWAKILISHI
TUMBE 1 RASHID ALI ABDALLAH RUFAI SAID RUFAI
2 SAID OMAR MAALIM MMANGA MOH’D HEMED
3 SALIM OMAR ALI RASHID SAID MBAROUK
MICHEWENI 1 HAJI KHATIB KAI SUBETI KHAMISI FAKI
2 HAMAD ALI HAMAD ISSA RASHID SLUM
3 ABDALLAH MASSOUD ALI MBAROUK OMAR ABDALLA
KONDE 1 KHATIB SAID HAJI SULEIMAN HEMED KHAMIS
2 ALI TARAB ALI ISSA SAID JUMA
3 BAKIA JUMA KHAMIS MOHAMMED SAID ISSA
MGOGONI 1 JUMA KOMBO HAMAD ABUBAKAR KHAMIS BAKARY
2 KOMBO KHAMIS KOMBO AMOUR SAID MUHAMMED
3 TALIB USSI HAMAD SULEIMAN MOH’D KHALFAN
VITI MAALUM 1 MGENI JADI KADIKA FATMA JUMA KHAMIS
2 MARIAM SAID HAJI BIKAME YUSSUF HAMAD
3 RAYA SAID MASSOUD FATMA HAMAD AMOUR
WILAYA YA CHAKE CHAKE
JIMBO SN UBUNGE UWAKILISHI
CHONGA 1 ZAHRAN MOHAMMED YUSSUF ABDALLA JUMA ABDALLA
2 MOHAMMED JUMA KHATIB KHAMIS FAKI MARANGO
3 HAROUB MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED KASSIM SOUD
ZIWANI 1 ASMA MOHAMMED SAID NAJMA KHALFAN JUMA
2 NASSOR SULEIMAN OMAR OMAR SAID OMAR
3 AHMED JUMA NGWALI MOHAMMED ALI SALIM
CHAKECHAKE 1 YUSSUF KAIZA MAKAME ALI BAKAR HAMAD
2 ALI NASSOR KOMBO OMAR ALI SHEHE
3 FATMA OMAR JUMA MOHAMMED SUBETI ALI
WAWI 1 JUMA HAMAD OMAR KHALIFA ABDALLA ALI
2 KHAMIS OTHMAN KHAMIS NASRA NASSOR OMAR
3 AYOUB YUSSUF MGENI SALEH JUMA NASSOR
VITI MAALUM 1 RUWAILA ABDALLA SAID MAIMUNA SAID RASHID
2 NAJMA KHALFAN JUMA BISHARA RAMADHAN TIPTIP
3 RUKIA KASSIM AHMED SALMA MOH’D ALI
WILAYA YA MKOANI
JIMBO S/N UBUNGE UWAKILISHI
CHAMBANI 1 YUSSUF SALIM HUSSEIN ABBAS JUMA MUHUNZI
2 SAID MOHAMED ALI JUMA ALI SIMBA
3 SAID RASHID SALIM MOHAMMED MBWANA HAMAD
KIWANI 1 MASSOUD SULEIMAN ABDALLA HIJA HASSAN HIJA
2 ABDALLA HAJI ALI MALIK MTUMWA KOMBO
3 OMAR ALI MZEE KHAMIS KHEIR HASSAN
MKANYAGENI 1 MOHAMED HABIB JUMA MNYAA HAJI FAKI SHAALI
2 KHAMIS MOHAMMED KHAMIS MOHAMED KHATIB MIKDADI
3 SHEHA HUSSEIN KOMBO TAHIR AWEIS MOH’D
MKOANI 1 USSI KHAMIS HAJI SEIF KHAMIS MOH’D
2 HAFIDH ALI HAFIDH ABDALLA MUHAMMED ALI
3 ALI KHAMIS SEIF MUHAMMED ALI SALIM
MTAMBILE 1 MASSOUD ABDALLA SALIM ALEY SOUD NASSOR
2 ALI BAKAR KHAMIS ABDALLA BAKAR HASSAN
3 HASSAN ALI SAID MOHAMMED HAJI KHALID
VITI MAALUM 1 MOZA MOHAMMED KHAMIS NACHIA KHAMIS MOHAMMED
2 HUSNA MOHAMMED ABDALLA ASHA ALI ABDULLAH
3 HALIMA ALI MOHAMMED MWAJUMA FAKI MDACHI

No comments: